Schade?

Gebruik deze tips

Tips

Vul direct na het ontstaan van een schade door een aanrijding altijd een aanrijdingsformulier in met de tegenpartij.

Controleer hierbij of de gegevens van de tegenpartij juist zijn ingevuld en of de toedracht klopt met wat er is gebeurd.

Onderteken het schadeformulier pas als je zeker weet dat het volledige formulier juist is ingevuld. Houd er rekening mee dat vrienden, familie of inzittenden van jouw auto als getuige mogen optreden.

Vermeld deze personen op het schadeformulier. Doe bij schade door vandalisme of bij een aanrijding met een onbekende tegenpartij direct aangifte bij de politie. Vaak kan dit via www.politie.nl. Maak foto’s van de door jou geleden schade en (indien van toepassing) van het voertuig van de tegenpartij waarmee de schade is veroorzaakt.