Privacy

Privacyverklaring 

Wanneer je van onze diensten gebruik maakt dan zullen wij, Hulpbijschade.nu, jouw gegevens gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring. Dit geldt ook wanneer je als tegenpartij, getuige of op een andere wijze direct betrokken bent bij een schade die wij behandelen. Hulpbijschade.nu gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Hiervoor nemen wij zichtbare en onzichtbare maatregelen.

Conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) slaan wij alleen noodzakelijke gegevens van jou op en behandelen we deze daarna met grote zorgvuldigheid. Meer informatie over de AVG vind je via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In deze verklaring leggen wij uit wie we zijn en wat wij doen, waarom wij gegevens van jou opslaan, welke gegevens dit zijn en hoe lang we jouw gegevens bewaren. Tot slot lees je wat wij doen om jouw gegevens te beveiligen en hoe je een vraag, opmerking, klacht of een (vermoeden van een) datalek meldt.

Wie zijn wij?
Wij zijn Hulpbijschade.nu. Een team van gedreven schadebehandelaren die als doel hebben het ontzorgen van mensen met schade. Onze medewerkers hebben al vele jaren ervaring als schadebehandelaar op diverse gebieden. We gaan zorgvuldig om met de belangen van onze klanten en overige personen die betrokken zijn bij een schade die wij behandelen.

Onze dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat uit het behandelen van materiële schades. Daarnaast bemiddelen wij tussen personen die letselschade hebben opgelopen en letselschadespecialisten die deze schades behandelen. Hiervoor werken wij samen met de beste letselschadespecialisten. Uiteraard houden deze specialisten zich ook aan de eisen met betrekking tot de privacy zoals gesteld in de AVG.

Waarom bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Concreet verwerken we jouw gegevens om:

  • een schade van jou of onze opdrachtgever goed te kunnen behandelen.
  • informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de schade van jou of onze opdrachtgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tegenpartij, de verzekeraar van de tegenpartij, schadeherstelbedrijven, expertisebureaus of samenwerkende letselschadebureaus.
  • fraude te bestrijden. Hiervoor kunnen wij gegevens uitwisselen binnen Hulpbijschade.nu, met andere financiële instellingen of met externe onderzoeks- en expertisebureaus.

Wanneer bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens wanneer jij een schade bij ons aanmeldt of onze opdrachtgever een schade heeft aangemeld waarbij jij rechtstreeks betrokken bent. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat onze opdrachtgever een aanrijding met jou heeft gehad of dat onze opdrachtgever een aanrijding heeft gehad met jouw auto. Tot slot kan het zijn dat jij je hebt gemeld als getuige. Ook dan bewaren wij jouw persoonsgegevens, omdat jij ons, als getuige, informatie kan verstrekken waaruit blijkt hoe de schade is ontstaan. Wanneer wij jou benaderen, dan wijzen wij jou op deze privacyverklaring. Als je geen toestemming geeft om jouw gegevens te gebruiken, dan verwijderen wij jouw gegevens binnen 4 weken na ontvangst van jouw melding uit ons systeem. Wij gebruiken in geen enkel geval jouw gegevens voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal vijf jaar nadat degene die schade heeft geleden bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijke persoon. Wanneer we jouw gegevens daarna willen blijven bewaren, vragen wij opnieuw jouw toestemming. In het Burgerlijk Wetboek staat aangegeven dat een vordering tot schadevergoeding uit een onrechtmatige daad verjaart 5 jaar nadat het slachtoffer bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijke persoon. Dit is de reden waarom we jouw gegevens 5 jaar bewaren nadat het slachtoffer bekend is geworden met de schade en de aansprakelijke persoon.

Heb je eerder toestemming gegeven voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens en wil je dit weer ongedaan maken? Dan kan dit heel makkelijk door een e-mail te sturen naar info@hulpbijschade.nu. Wij zullen je persoonsgegevens dan binnen 4 weken uit ons systeem verwijderen.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten zo goed mogelijk te leveren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je verstrekt. Specifiek zijn dit de volgende gegevens:

  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • geboortedatum en geslacht
  • betaalgegevens (indien van toepassing)
  • correspondentie tussen Hulpbijschade.nu en jou per e-mail en/of post
  • datum van verleende toestemming opslaan persoonsgegevens

Hulpbijschade.nu legt geen bijzondere persoonsgegevens vast. ‘Bijzondere persoonsgegevens’ zijn gegevens over jouw etniciteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijke persoonsgegevens.

Hoe kan ik mijn eigen persoonsgegevens die zijn opgeslagen inzien/opvragen en/of wijzigen?
Het inzien/opvragen en/of wijzigen van jouw persoonsgegevens kan door een e-mail te sturen naar info@hulpbijschade.nu. Vermeld in het onderwerp van deze e-mail altijd het schadenummer van Hulpbijschade.nu waar jouw verzoek betrekking op heeft. Dit nummer krijg je altijd van ons wanneer wij informatie bij jou opvragen voor een schade. Je krijgt van ons uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek een reactie waaruit blijkt welke persoonsgegevens van jou in ons systeem staan opgeslagen.

Wat doen wij om jouw gegevens te beschermen?
Wij beveiligen jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen we door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen uit te voeren. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database, op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes.

Al onze medewerkers tekenen voor strikte geheimhouding van de beschikbaar gestelde persoonsgegevens van onze kandidaten. Onze medewerkers hebben enkel inzage in de persoonsgegevens die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn.

Vragen, opmerkingen, klachten of een (vermoeden van een) datalek
Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens bij Hulpbijschade.nu of over de inhoud van deze privacyverklaring dan bereik je ons per e-mail via info@hulpbijschade.nu

Gebruik deze contactgegevens ook voor opmerkingen, klachten indienen of het melden van een (vermoeden van een) datalek.

Wij passen onze privacyverklaring, indien nodig, aan bij wijzigingen in de AVG, dan wel als we deze verscherpen of verbeteren. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde inzichtelijk op de website van Hulpbijschade.nu (www.hulpbijschade.nu). Deze versie is opgesteld in juli 2018.